Arkitekter och konsulter  i världsklass

IT-Arkitekter

MCP Live AB

gallery/facebook
gallery/twitter

+46 8 55 44 44 00

Bli social

Prenumerera

Företagets arkitekter och konsulter har mångårig erfarenhet från stora och mellanstora kundengagemang i Sverige samt runtom i Europa och övriga världen.

 

Arkitektkompetenser

 

 • Projekt- och programledning

Teknisk projektledning där ledning av tekniska workstreams utförs som en del i större projekt.

 

 • Konsulting

Teknisk konsulting där implementationsarbete utförs vid införande av nya lösningar, men även uppgradering och migrering till nya versioner, eller alternativa lösningar införs. Även felsökningar samt optimering av befintliga lösningar tillhandahålls.

 

 • Arkitektur

Utför lösningsarkitektur i assessment, plan and design faserna.

 

 • Utbildning

Konsulter och arkitekter kan leverera tekniska workshops hos kunder. Även kundutbildning på de tekniska lösningarna som implementerats både före, under och efter implementationsfasen erbjuds.

Konsulterfarenheter

 

 • Vision, design och implementering av teknisk arkitektur samt lösningar
 • Design och implementering av högtillgänglighets arkitekturer (klusters, lastbalansering, Windows klustering)
 • Förstudier / utvärderingar av IT-miljöer med utgångspunkt från affärs-, process- och teknologiståndpunkter
 • Skapande av lösningsarkitektur för migrering av fysisk hårdvara, både till företagsbaserade datacenter samt även molnbaserade datacenter, såsom Azure IaaS
 • Design av hybridarkitekturer och lösningar för privata, publika, partner och community moln
 • Design av identitets lösningar och federerade arkitekturer
 • Design av och implementation av säkerhetslösningar samt också härdning av befintliga miljöer
 • Utmärkta pedagogiska kommunikationserfarenheter både i tal och skrift på svenska och engelska genom mångårig utbildning i egenskap av Microsoft Certified Trainers, HP Trainers etc.
 • Konsulterna har erfarenhet av att driva teknisk projektledning i större projekt